FAQ

1. Czy na prawo jazdy kategorii B można ciągnąć przyczepę dwuosiową i ciężarową?

TAK! Jeśli jest to przyczepa ciężarowa to też, ale z pewnymi warunkami - czytaj poniżej.

Prawo jazdy

Art. 6 - kategorie praw jazdy - USTAWA z dnia 5 stycznia 2011r.

 

Rozdz. 2,

Art. 6.

1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

[...]

6) kategorii B:

  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,    

  b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

  c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna  

dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

  2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

Więcej także na: Wikipedii i oskduet.pl (przykłady zespołu pojazdów z obrazkami i wymagane kategorie praw jazdy oraz kalkulator obliczeniowy).
Jak widać, Ustawa dla praw jazdy kategorii B i E nie rozróżnia przyczep jedno- i dwu- osiowych.

Według powyższej ustawy, prawo jazdy kat. B uprawnia do jazdy z przyczepami pod warunkiem, że DMC (rubryka F.2 dowodu rejestracyjnego) samochodu nie jest niższe niż DMC przyczepy, a suma obu DMC nie przekracza 4.25 tony (gdy przyczepa lekka) lub nie przekracza 3.5 tony (gdy przyczepa ciężarowa);

 

autolaweta DMC 3500 małe auto DMC 1375

przyczepa lekka DMC 750 (F.2), masa własna 280kg (G)

ładowność 750-280=470kg, 1 oś (L)

 

oraz w dowodzie rejestracyjnym samochodu w rubrykach O.1/O.2 (z hamulcem najazdowym / bez hamulca) wpisano odpowiednio wysokie masy dla przyczep (np. autolaweta z powyższym dowodem rejestracyjnym może ciągnąć przyczepę ciężarową o DMC 3500 lub przyczepę lekką o DMC 750 a małe auto przyczepę ciężarową o DMC 800 lub lekką o DMC 450).

Gdy suma DMC auta i przyczepy przekracza 4.25 tony (każda przyczepa) lub przekracza 3.5 tony (przyczepa ciężarowa)  wymagane jest prawo jazdy kategorii BE lub CE, lub DE.


2. Czy na prawo jazdy kategorii B można ciągnąć zestaw przekraczający 4.25t (suma DMC auta i przyczepy) ?

Do jazdy zestawem powyżej 4.25 tony wymagane jest prawo jazdy minimum BE oraz na płatnych odcinkach dróg  - ViaTOLL (od 3.5 tony).

 

3. Chcę wypożyczyć przyczepkę na 2-3 godziny, ile zapłacę ?

Ze względu na notoryczne wydłużanie przez klientów czasu wypożyczenia przyczepy na "kilka godzin" (z 2-3 godzin dochodzi często nawet do 12 ! a niekiedy i do całej doby) oraz uniknięcia niepotrzebnych potem dyskusji, za każde wypożyczenie pobierana jest opłata jak za całą dobę (24 godziny). Ponadto proszę zauważyć, że koszt wypożyczenia przyczepy to najczęściej 40-50zł a koszt części zamiennych najczęściej uszkadzanych to 8-80zł, a do tego nieraz trzeba poświęcić 1-3 godziny pracy by wymienić, wyprostować czy usunąć jeszcze inaczej szkodę - także często niezauważoną przy zwrocie wypożyczonej przyczepy.

 

4. Czy mogę zwrócić przyczepkę w niedzielę ?

NIE.

Wypożyczalnia czynna jest w 6 dni roboczych w tygodniu, po 12 godzin.

 

5. Jak wypożyczę przyczepkę w sobotę i nie zdążę oddać jej do 20.00, to ile zapłacę zwracając ją w poniedziałek o 8.00 ?

Od wypożyczenia przyczepki w sobotę rano o 8.00 do poniedziałku rano (zwrot o 8.00) pobierana jest opłata jak za dwie doby. Wypożyczając przyczepkę np.  o godzinie 10.00 w sobotę, możemy w tych dwóch dobach zwrócić ją do 10.00 w poniedziałek.

Niższą opłatę niż za dwie doby można wynegocjować tylko wtedy, gdy wypożyczenie nastąpi pod koniec dnia (soboty).

 

6. Czy mogę zarezerwować przyczepkę telefonicznie lub w firmie ?

Rezerwacji przyczep udzielamy tylko stałym klientom, którzy wypożyczają u nas przyczepki już od dłuższego czasu. 

 

Nie mamy 100% gwarancji, że wypożyczona wcześniej przyczepa zostanie zwrócona w terminie zapisanym na umowie i będzie można zrealizować każdą rezerwację. Nie mamy też gwarancji, że wypożyczona wcześniej przyczepa, na przykład nie ulegnie jakiejś awarii czy nie zostanie np. uszkodzona. Wstrzymywanie przyczepy na 1 lub kilka dób przed umówioną rezerwacją jest uciążliwe i nieopłacalne (Wypożyczalnia zarabia na wypożyczaniu przyczep a nie ich blokowaniu w celu realizacji rezerwacji, jak przyczepa stoi dobę czy dwie w Wypożyczalni oczekując na klienta, który ją zarezerwował - to nie ZARABIA!).

Ponadto:

- wstrzymując dobę lub nawet dwie zarezerwowaną daną przyczepę, tracimy innego klienta na tę przyczepę, a rezerwujący przyjeżdża i ... zmienia zapotrzebowanie, wypożyczając inną niż zarezerwowana wcześniej dla niego przyczepa!

- rezerwujący rozmyśla się i rezygnuje z wypożyczenia przyczepy, często nawet nas o tym nie powiadamiając! lub ... dzwoni na godzinę przed terminem wypożyczenia tej zarezerwowanej przyczepy!

- rezerwując daną przyczepę do wypożyczenia na jedną dobę, tracimy klienta, który chciałby wypożyczyć tę przyczepę na kilka dób lub jeszcze dłużej (każda przyczepa jest inna i wielokrotnie bywa tak, że klientowi odpowiada tylko jedna przyczepa a inna nie!).


7. Jakie są dopuszczalne prędkości podczas jazdy z przyczepką ?

Auto z przyczepką to tzw. zespół pojazdów. Obowiązują go następujące prędkości jazdy:

- poza obszarem zabudowanym (droga jednojezdniowa): 70km/h

- poza obszarem zabudowanym (droga dwujezdniowa), droga ekspresowa i autostrada: 80km/h

- obszar zabudowany: jak auta osobowe (50km/h i 60km/h od 23.00 do 5.00). 


8. Co należy zrobić, gdy ktoś inny uszkodzi wypożyczoną przeze mnie przyczepkę w kolizji drogowej ?

- wezwać policję jak w każdym innym zdarzeniu drogowym,

- spisać protokół zdarzenia, dane sprawcy kolizji drogowej oraz numer jego polisy OC (z tej polisy zostanie wykonany remont przyczepy),

- powiadomić o zaistniałym zdarzeniu wypożyczalnię przyczep.

Proszę pamiętać, że bez dopełnienia powyższych czynności kosztem likwidacji uszkodzeń przyczepy w całości obarczony zostanie wypożyczający. 

Wypożyczający jest również zobowiązany do zwrócenia przyczepy do wypożyczalni, nawet, jeśli uszkodzenia nie pozwalają na kontynuowanie dalszej nią jazdy.

 W żadnym wypadku nie należy naprawiać przyczepy (usuwać skutków zdarzenia), bez ustalenia tego z wypożyczalnią przyczep. Nie należy np. kupować używanej opony, gdyż i tak zostanie ona zwrócona wypożyczającemu a wypożyczający zostanie obciążony kosztem zakupu nowej opony - w przyczepach stosujemy tylko nowe opony z oznaczeniem M+S, nie stosujemy opon regenerowanych czy używanych. Ponadto wszystkie opony w przyczepie muszą mieć ten sam bieżnik! Nie należy prostować czy spawać skrzywionego uchwytu nogi podporowej (kółka manewrowego) - i tak musimy je wymienić na nowe, gdyż prostowane czy spawane nie nadaje się do łatwego użytkowania. Jeśli zajdzie konieczność wymiany zniszczonej wtyczki - to nie należy montować wtyczki z metalową obudową (wypadają takie wtyczki potem z gniazda plastikowego podczas jazdy). Gdy zniszczona zostanie wtyczka 13-pinowa w przyczepie ciężarowej, to nie ma sensu kupować i montować wtyczki 7-pinowej (musimy potem i tak zamienić ją na 13-pinową)! 


9. Czy można zapłacić kartą płatniczą ?

NIE. Przyjmujemy tylko gotówkę.

 

10. Czy przyczepę może zwrócić inna osoba niż ta co wypożyczała ?

TAK.

 

11. Czy muszę zapłacić kaucję i po co ona jest ?

Kaucja jest pobierana każdorazowo i jest to jedyne nasze symboliczne zabezpieczenie "kredytu zaufania" jaki udzielamy klientom, mając na podjęcie decyzji o udzielenie tego "kredytu" - kilka minut. Wydajemy klientowi we władanie przyczepy o wartości 3000-13000zł a zabezpieczenie tego naszego majątku w postaci kaucji zwrotnej wynosi tylko 300-400zł, gdzie uszkodzenia w przyczepach mogą oscylować w granicach 10-1500zł (lub więcej, gdy się skumuluje kilka szkód)!  

 

12. Czy pasy transportowe do zabezpieczania ładunku (najczęściej używane z lawetami) mają termin ważności i czy można otrzymać mandat w Niemczech za "przeterminowane" pasy ?

NIE - a wyjaśnienie oraz postępowanie w przypadku próby wręczenia kierowcy mandatu przez policję w Niemczech - znajduje się np.  tutaj

 

13. Światła mrugają w przyczepie jak podłączam przez przejściówkę (adapter) lub jakieś nie świeci w ogóle. Co robić?

Przeczytaj przydatne instrukcje tutaj.

 

14. Coś robi zwarcie w instalacji elektrycznej po podłączeniu przyczepy i palą się bezpieczniki w aucie. Co zrobić?

- sprawdzić podłączenie przewodów we wtyczce przyczepy, czy któryś przewód się nie wyczepił (nie jest wyrwany) i nie dotyka do innych (użytkownicy często wyjmując wtyczkę z gniazda auta wyciągają ją ciągnąc za przewody (ciągną za kabel nie trzymając wtyczki) i wtedy jakiś przewód może zostać wyrwany a potem dotyka inne przewody we wtyczce robiąc zwarcie; we wtyczkach 13-pinowych często tył wtyczki obraca się nawet dookoła i wtedy przewody wewnątrz wtyczki skręcając sie w tzw. powrozek, mogą spowodować wyrwanie jakiegoś przewodu ze swojego miejsca

- sprawdzić lampy przyczepy, szczególnie tylne oraz obrysowe z żarówkami - czy w tych lampach jakaś żarówka z podwójnym włóknem nie robi zwarcia lub jakiś przewód (lub blaszka) w lampie się nie wyczepił i dotyka teraz do innych złączy

- obejrzeć wzrokowo, czy jakieś przewody w przyczepie nie zostały urwane dotykając do innych lub metalowej konstrukcji przyczepy

- sprawdzić gniazdo w aucie - czy ono nie robi zwarcia i czy poprawnie są w nim podłączone przewody (niekiedy w gnieździe auta klient ma zamienione pozycjami dwa przewody)


15. Czy muszę okazać dowód rejestracyjny auta podczas wypożyczania przyczepy i dlaczego, skoro od 1 października 2018 roku można poruszać się po drogach bez tego dokumentu?

Do wypożyczenia przyczepy NIEZBĘDNE jest okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu, którym odjedzie przyczepa z Wypożyczalni! Na podstawie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym auta ustalamy:

- czy dane auto może ciągnąć daną przyczepę (szczególnie jest to ważne przy wypożyczaniu przyczep ciężarowych i tzw. lawet)

- czy DMC auta + DMC przyczepy nie przekracza 3.5 tony - wtedy kierowca powinien mieć prawo jazdy kategorii E lub wypożyczyć przyczepę lekką zamiast ciężarowej (bez dowodu rejestracyjnego auta nie można tego ustalić!)

- czy dowód rejestracyjny auta nie został zatrzymany i czy auto może poruszać się po drogach publicznych

- czy DMC auta + DMC przyczepy przekracza 3.5t i na drogach płatnych systemem Viatoll kierowca powinien mieć urządzenie do tego systemu opłat (inaczej kierowcy grozi mandat w wysokości 500-1500zł za każdą dobę, nawet nie będąc kontrolowanym przez służby drogowe).

Niespełnienie powyższych wymogów naraża Wypożyczalnię na straty finansowe a nawet odpowiedzialność karną w przypadku jakichś zdarzeń drogowych!

Ponadto, dane zapisane w dowodzie rejestracyjnym auta (właściciel, adres, itp.) mogą dodatkowo uwiarygadniać wypożyczającego i pozwalają Wypożyczalni na szybsze podjęcie decyzji o zawarciu umowy wypożyczenia z wypożyczającym.

 

 • ABC użytkowania

  A - zawsze pamiętaj o poprawnym założeniu zaczepu przyczepy na kulkę haka (po założeniu dociśnij rączkę zaczepu w dół, a potem szarpnij kilka razy dyszlem w górę i w dół czy nie ma luzów, stuków, itp.), 

     - podnieś maksymalnie nogę podporową przyczepy lub koło manewrowe - nie podniesione skrzywisz na najbliższym progu zwalniającym czy koleinie - skrzywisz dodatkowo uchwyt (obejmę) utrzymujący te podpory (lub koło manewrowe) przy dyszlu!

  B - zawsze załóż poprawnie linkę bezpieczeństwa lub łańcuch (przymocuj je w odpowiednie miejsce do haka od auta),

  C - podłącz instalację oświetleniową przyczepy wkładając wtyczkę do gniazda w aucie (przewód nie powinien w trakcie jazdy opadać na asfalt - ulegnie przetarciu lub zerwaniu) i sprawdź wszystkie światła w przyczepie (mijania, kierunkowskazy, stopu, przeciwmgielne, cofania - jeśli przyczepa je posiada - w przyczepach ciężarowych).

 • Prawo jazdy

 • viaTOLL

  informacje o systemie viaTOLL

 • Oświetlenie przyczep

 • Wtyczka 7-pinowa - podłączenie przewodów

  Jak podłączyć przewody we wtyczce 7-pinowej ?

  1 - żółty - lewy kierunkowskaz (pin górny w gnieździe auta)

  2 - niebieski - światło przeciwmgielne (pin po prawej stronie pinu górnego w gnieździe)

  3 - biały - masa - trzeci pin idąc w kierunku prawym od góry w gnieździe auta, od żółtego przewodu oznaczonego numerem 1

  4 - zielony - prawy kierunkowskaz (pin dolny w gnieździe auta)

  5 - brązowy - światło pozycyjne prawe (pin po lewej stronie dolnego w gnieździe auta)

  6 - czerwony - światło STOPu

  7 - czarny - światło pozycyjne lewe (pin pośrodku wtyczki lub gniazda)

  We wtyczkach 13-pinowych używamy w przyczepach ciężarowych jeszcze pin nr 8 - siwy przewód - światło cofania.

 • Przewożenie ładunku ponadgabarytowego

 • Pytania i odpowiedzi

 • Promocja