FAQ

1. Czy na prawo jazdy kategorii B można ciągnąć przyczepę dwuosiową i ciężarową?

TAK! Jeśli jest to przyczepa ciężarowa to też, ale z pewnymi warunkami - czytaj poniżej.

Prawo jazdy

Art. 6 - kategorie praw jazdy - USTAWA z dnia 5 stycznia 2011r.

 

Rozdz. 2,

Art. 6.

1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

[...]

6) kategorii B:

  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,    

  b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

  c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna  

dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

  2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

Więcej także na: Wikipedii i oskduet.pl (przykłady zespołu pojazdów z obrazkami i wymagane kategorie praw jazdy oraz kalkulator obliczeniowy).
Jak widać, Ustawa dla praw jazdy kategorii B i E nie rozróżnia przyczep jedno- i dwu- osiowych.

Według powyższej ustawy, prawo jazdy kat. B uprawnia do jazdy z przyczepami pod warunkiem, że DMC (rubryka F.2 dowodu rejestracyjnego) samochodu nie jest niższe niż DMC przyczepy, a suma obu DMC nie przekracza 4.25 tony (gdy przyczepa lekka) lub nie przekracza 3.5 tony (gdy przyczepa ciężarowa);

 

autolaweta DMC 3500 małe auto DMC 1375

przyczepa lekka DMC 750 (F.2), masa własna 280kg (G)

ładowność 750-280=470kg, 1 oś (L)

 

oraz w dowodzie rejestracyjnym samochodu w rubrykach O.1/O.2 (z hamulcem najazdowym / bez hamulca) wpisano odpowiednio wysokie masy dla przyczep (np. autolaweta z powyższym dowodem rejestracyjnym może ciągnąć przyczepę ciężarową o DMC 3500 lub przyczepę lekką o DMC 750 a małe auto przyczepę ciężarową o DMC 800 lub lekką o DMC 450).

Gdy suma DMC auta i przyczepy przekracza 4.25 tony (każda przyczepa) lub przekracza 3.5 tony (przyczepa ciężarowa)  wymagane jest prawo jazdy kategorii BE lub CE, lub DE.


2. Czy na prawo jazdy kategorii B można ciągnąć zestaw przekraczający 4.25t (suma DMC auta i przyczepy) ?

Do jazdy zestawem powyżej 4.25 tony wymagane jest prawo jazdy minimum BE oraz na płatnych odcinkach dróg  - e-TOLL (od 3.5 tony).

 

3. Chcę wypożyczyć przyczepkę na 2-3 godziny, ile zapłacę ?

Ze względu na notoryczne wydłużanie przez klientów czasu wypożyczenia przyczepy na "kilka godzin" (z 2-3 godzin dochodzi często nawet do 12 ! a niekiedy i do całej doby) oraz uniknięcia niepotrzebnych potem dyskusji, za każde wypożyczenie pobierana jest opłata jak za całą dobę (24 godziny). Ponadto proszę zauważyć, że koszt wypożyczenia przyczepy to najczęściej 50-60zł a koszt części zamiennych najczęściej uszkadzanych to 10-150zł, a do tego nieraz trzeba poświęcić 1-3 godziny pracy by wymienić, wyprostować czy usunąć jeszcze inaczej szkodę - także często niezauważoną przy zwrocie wypożyczonej przyczepy.

 

4. Czy mogę zwrócić przyczepkę w niedzielę ?

NIE.

Wypożyczalnia czynna jest w 6 dni roboczych w tygodniu, po 12 godzin.

 

5. Jak wypożyczę przyczepkę w sobotę i nie zdążę oddać jej do 20.00, to ile zapłacę zwracając ją w poniedziałek o 8.00 ?

Od wypożyczenia przyczepki w sobotę rano o 8.00 do poniedziałku rano (zwrot o 8.00) pobierana jest opłata jak za dwie doby. Wypożyczając przyczepkę np.  o godzinie 10.00 w sobotę, możemy w tych dwóch dobach zwrócić ją do 10.00 w poniedziałek.

Niższą opłatę niż za dwie doby można wynegocjować tylko wtedy, gdy wypożyczenie nastąpi pod koniec dnia (soboty).

Koszt taki jak za jedną dobę, to wypożyczenie przyczepy w sobotę ok. 19.00 do poniedziałku 8.00.

 

6. Czy mogę zarezerwować przyczepkę telefonicznie lub w firmie ?

Rezerwacji przyczep udzielamy tylko stałym klientom, którzy wypożyczają u nas przyczepki już od dłuższego czasu. 

 

Nie mamy 100% gwarancji, że wypożyczona wcześniej przyczepa zostanie zwrócona w terminie zapisanym na umowie i będzie można zrealizować każdą rezerwację. Nie mamy też gwarancji, że wypożyczona wcześniej przyczepa, na przykład nie ulegnie jakiejś awarii czy nie zostanie np. uszkodzona. Wstrzymywanie przyczepy na 1 lub kilka dób przed umówioną rezerwacją jest uciążliwe i nieopłacalne (Wypożyczalnia zarabia na wypożyczaniu przyczep a nie ich blokowaniu w celu realizacji rezerwacji, jak przyczepa stoi dobę czy dwie w Wypożyczalni oczekując na klienta, który ją zarezerwował - to nie ZARABIA!).

Ponadto:

- wstrzymując dobę lub nawet dwie zarezerwowaną daną przyczepę, tracimy innego klienta na tę przyczepę, a rezerwujący przyjeżdża i ... zmienia zapotrzebowanie, wypożyczając inną niż zarezerwowana wcześniej dla niego przyczepa!

- rezerwujący rozmyśla się i rezygnuje z wypożyczenia przyczepy, często nawet nas o tym nie powiadamiając! lub ... dzwoni na godzinę przed terminem wypożyczenia tej zarezerwowanej przyczepy!

- rezerwując daną przyczepę do wypożyczenia na jedną dobę, tracimy klienta, który chciałby wypożyczyć tę przyczepę na kilka dób lub jeszcze dłużej (każda przyczepa jest inna i wielokrotnie bywa tak, że klientowi odpowiada tylko jedna przyczepa a inna nie!).


7. Jakie są dopuszczalne prędkości podczas jazdy z przyczepką ?

Auto z przyczepką to tzw. zespół pojazdów. Obowiązują go następujące prędkości jazdy:

- poza obszarem zabudowanym (droga jednojezdniowa): 70km/h

- poza obszarem zabudowanym (droga dwujezdniowa), droga ekspresowa i autostrada: 80km/h

- obszar zabudowany: jak auta osobowe (50km/h i 60km/h od 23.00 do 5.00). 


8. Co należy zrobić, gdy ktoś inny uszkodzi wypożyczoną przeze mnie przyczepkę w kolizji drogowej ?

- wezwać policję jak w każdym innym zdarzeniu drogowym,

- spisać protokół zdarzenia, dane sprawcy kolizji drogowej oraz numer jego polisy OC (z tej polisy zostanie wykonany remont przyczepy),

- powiadomić o zaistniałym zdarzeniu wypożyczalnię przyczep.

Proszę pamiętać, że bez dopełnienia powyższych czynności kosztem likwidacji uszkodzeń przyczepy w całości obarczony zostanie wypożyczający. 

Wypożyczający jest również zobowiązany do zwrócenia przyczepy do wypożyczalni, nawet, jeśli uszkodzenia nie pozwalają na kontynuowanie dalszej nią jazdy.

 W żadnym wypadku nie należy naprawiać przyczepy (usuwać skutków zdarzenia), bez ustalenia tego z wypożyczalnią przyczep. Nie należy np. kupować używanej opony, gdyż i tak zostanie ona zwrócona wypożyczającemu a wypożyczający zostanie obciążony kosztem zakupu nowej opony - w przyczepach stosujemy tylko nowe opony z oznaczeniem M+S, nie stosujemy opon regenerowanych czy używanych. Ponadto wszystkie opony w przyczepie muszą mieć ten sam bieżnik! Nie należy prostować czy spawać skrzywionego uchwytu nogi podporowej (kółka manewrowego) - i tak musimy je wymienić na nowe, gdyż prostowane czy spawane nie nadaje się do łatwego użytkowania. Jeśli zajdzie konieczność wymiany zniszczonej wtyczki - to nie należy montować wtyczki z metalową obudową (wypadają takie wtyczki potem z gniazda plastikowego podczas jazdy). Gdy zniszczona zostanie wtyczka 13-pinowa w przyczepie ciężarowej, to nie ma sensu kupować i montować wtyczki 7-pinowej (musimy potem i tak zamienić ją na 13-pinową)! 


9. Czy można zapłacić kartą płatniczą ?

NIE. Przyjmujemy tylko gotówkę.

 

10. Czy przyczepę może zwrócić inna osoba niż ta co wypożyczała ?

TAK.

 

11. Czy muszę zapłacić kaucję i po co ona jest ?

Kaucja jest pobierana każdorazowo i jest to jedyne nasze symboliczne zabezpieczenie "kredytu zaufania" jaki udzielamy klientom, mając na podjęcie decyzji o udzielenie tego "kredytu" - kilka minut. Wydajemy klientowi we władanie przyczepy o wartości 4000-18000zł a zabezpieczenie tego naszego majątku w postaci kaucji zwrotnej wynosi tylko 400-500zł, gdzie uszkodzenia w przyczepach mogą oscylować w granicach 10-1500zł (lub więcej, gdy się skumuluje kilka szkód)!  

 

12. Czy pasy transportowe do zabezpieczania ładunku (najczęściej używane z lawetami) mają termin ważności i czy można otrzymać mandat w Niemczech za "przeterminowane" pasy ?

NIE - a wyjaśnienie oraz postępowanie w przypadku próby wręczenia kierowcy mandatu przez policję w Niemczech - znajduje się np.  tutaj

 

13. Światła mrugają w przyczepie jak podłączam przez przejściówkę (adapter) lub jakieś nie świeci w ogóle. Co robić?

Przeczytaj przydatne instrukcje tutaj.

 

14. Coś robi zwarcie w instalacji elektrycznej po podłączeniu przyczepy i palą się bezpieczniki w aucie. Co zrobić?

- sprawdzić podłączenie przewodów we wtyczce przyczepy, czy któryś przewód się nie wyczepił (nie jest wyrwany) i nie dotyka do innych (użytkownicy często wyjmując wtyczkę z gniazda auta wyciągają ją ciągnąc za przewody (ciągną za kabel nie trzymając wtyczki) i wtedy jakiś przewód może zostać wyrwany a potem dotyka inne przewody we wtyczce robiąc zwarcie; we wtyczkach 13-pinowych często tył wtyczki obraca się nawet dookoła i wtedy przewody wewnątrz wtyczki skręcając się w tzw. powrozek, mogą spowodować wyrwanie jakiegoś przewodu ze swojego miejsca

- sprawdzić lampy przyczepy, szczególnie tylne oraz obrysowe z żarówkami - czy w tych lampach jakaś żarówka z podwójnym włóknem nie robi zwarcia lub jakiś przewód (lub blaszka) w lampie się nie wyczepił i dotyka teraz do innych złączy

- obejrzeć wzrokowo, czy jakieś przewody w przyczepie nie zostały urwane dotykając do innych lub metalowej konstrukcji przyczepy

- sprawdzić gniazdo w aucie - czy ono nie robi zwarcia i czy poprawnie są w nim podłączone przewody (niekiedy w gnieździe auta klient ma zamienione pozycjami dwa przewody)


15. Czy muszę okazać dowód rejestracyjny auta podczas wypożyczania przyczepy i dlaczego, skoro od 1 października 2018 roku można poruszać się po drogach bez tego dokumentu?

Do wypożyczenia przyczepy NIEZBĘDNE jest okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu, którym odjedzie przyczepa z Wypożyczalni! Na podstawie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym auta ustalamy:

- czy dane auto może ciągnąć daną przyczepę (szczególnie jest to ważne przy wypożyczaniu przyczep ciężarowych i tzw. lawet)

- czy DMC auta + DMC przyczepy nie przekracza 3.5 tony - wtedy kierowca powinien mieć prawo jazdy kategorii E lub wypożyczyć przyczepę lekką zamiast ciężarowej (bez dowodu rejestracyjnego auta nie można tego ustalić!)

- czy dowód rejestracyjny auta nie został zatrzymany i czy auto może poruszać się po drogach publicznych

- czy DMC auta + DMC przyczepy przekracza 3.5t i na drogach płatnych systemem e-Toll kierowca powinien mieć urządzenie do tego systemu opłat (inaczej kierowcy grozi mandat w wysokości 500-1500zł za każdą dobę, nawet nie będąc kontrolowanym przez służby drogowe).

Niespełnienie powyższych wymogów naraża Wypożyczalnię na straty finansowe a nawet odpowiedzialność karną w przypadku jakichś zdarzeń drogowych!

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania:

 

Ponadto, dane zapisane w dowodzie rejestracyjnym auta (właściciel, adres, itp.) mogą dodatkowo uwiarygadniać wypożyczającego i pozwalają Wypożyczalni na szybsze podjęcie decyzji o zawarciu umowy wypożyczenia z wypożyczającym.


16. Jak pobierane są opłaty za wynajem przyczepki na dzień świąteczny czy na niedzielę?

Za dzień świąteczny czy niedzielę pobierana jest opłata jak za jedną dobę, jeśli wypożyczymy przyczepkę ok. godziny 19 przed dniem wolnym od pracy i zwrócimy ją o 8 rano po dniu wolnym od pracy. Czyli np. wypożyczając przyczepkę 10 listopada o 19.00 i zwracając ją 12 listopada o 8.00 zapłacimy jak za jedną dobę. Jak wypożyczymy przyczepkę w sobotę ok. 19.00 i zwrócimy ją w poniedziałek o 8.00 to też zapłacimy jak za jedną dobę. Jeśli są dwa dni świąteczne jeden po drugim - to analogicznie koszt wypożyczenia przyczepki wynosi wtedy jak za dwie doby.

 • Dokumenty elektroniczne? Nie!

  Czy do wypożyczenia przyczepy muszę okazać plastikowy dokument - prawo jazdy, skoro od 5 grudnia 2020 nie ma obowiązku posiadania go przy sobie podczas jazdy samochodem? Czy mogę pokazać elektroniczną wersję tego dokumentu (lub zdjęcie) w smartfonie?

  Do wypożyczenia przyczepy nadal NIEZBĘDNE jest okazanie PLASTIKOWEGO dokumentu - prawa jazdy.

  Wypożyczalnia przyczep nie ma dostępu do bazy danych PESEL itp., tak jak policja i inne urzędy państwowe, by zweryfikować w kilka minut, czy pokazany nam w smartfonie obrazek to rzeczywiście dokument klienta, czy to tylko obrazek lub dane kogoś innego. 

 • ABC użytkowania

  A - zawsze pamiętaj o poprawnym założeniu zaczepu przyczepy na kulkę haka (po założeniu dociśnij rączkę zaczepu w dół, a potem szarpnij kilka razy dyszlem w górę i w dół czy nie ma luzów, stuków, itp.), 

     - podnieś maksymalnie nogę podporową przyczepy lub koło manewrowe (koło nie pod dyszlem, tylko obok dyszla - zawsze to kilka centymetrów wyżej!) - nie podniesione skrzywisz na najbliższym progu zwalniającym czy koleinie - skrzywisz dodatkowo uchwyt (obejmę) utrzymujący te podpory (lub koło manewrowe) przy dyszlu!

  B - zawsze załóż poprawnie linkę bezpieczeństwa lub łańcuch (przymocuj je w odpowiednie miejsce do haka od auta),

  C - podłącz instalację oświetleniową przyczepy wkładając wtyczkę do gniazda w aucie (przewód nie powinien w trakcie jazdy opadać na asfalt - ulegnie przetarciu lub zerwaniu) i sprawdź wszystkie światła w przyczepie (mijania, kierunkowskazy, stopu, przeciwmgielne, cofania - jeśli przyczepa je posiada - w przyczepach ciężarowych).

 • Prawo jazdy

 • e-TOLL

  informacje o systemie e-TOLL

 • Oświetlenie przyczep

 • Wtyczka 7-pinowa - podłączenie przewodów

  Jak podłączyć przewody we wtyczce 7-pinowej ?

  1 - żółty - lewy kierunkowskaz (pin górny w gnieździe auta)

  2 - niebieski - światło przeciwmgielne (pin po prawej stronie pinu górnego w gnieździe)

  3 - biały - masa - trzeci pin idąc w kierunku prawym od góry w gnieździe auta, od żółtego przewodu oznaczonego numerem 1

  4 - zielony - prawy kierunkowskaz (pin dolny w gnieździe auta)

  5 - brązowy - światło pozycyjne prawe (pin po lewej stronie dolnego w gnieździe auta)

  6 - czerwony - światło STOPu

  7 - czarny - światło pozycyjne lewe (pin pośrodku wtyczki lub gniazda)

  We wtyczkach 13-pinowych używamy w przyczepach ciężarowych jeszcze pin nr 8 - siwy przewód - światło cofania.

 • Przewożenie ładunku ponadgabarytowego

 • Pytania i odpowiedzi

 • Promocja