Przepisy

Przepisy prawne dotyczące przyczep (ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-01-03)

 

Prawo jazdy

Art. 6 - kategorie praw jazdy - USTAWA z dnia 5 stycznia 2011r.

 

Rozdz. 2,

Art. 6.

1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

[...]

6) kategorii B:

  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,    

  b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

  c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna  

dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

  2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

 Więcej także na Wikipedii.

 

Według powyższej ustawy, prawo jazdy kat. B uprawnia do jazdy z przyczepami pod warunkiem, że DMC samochodu (rubryka F.2 dowodu rejestracyjnego) nie jest niższe niż DMC przyczepy, a suma obu DMC nie przekracza 4.25 tony (gdy przyczepa lekka) lub nie przekracza 3.5 tony (gdy przyczepa ciężarowa);

oraz w dowodzie rejestracyjnym samochodu w rubrykach O.1/O.2 (z hamulcem najazdowym / bez hamulca) wpisano odpowiednio wysokie masy dla przyczep.

autolaweta DMC 3500 małe auto DMC 1375

przyczepa lekka DMC 750 (F.2), masa własna 280kg (G)

ładowność 750-280=470kg, 1 oś (L)

 Gdy suma DMC auta i przyczepy przekracza 4.25 tony (każda przyczepa) lub przekracza 3.5 tony (przyczepa ciężarowa)  wymagane jest prawo jazdy kategorii B+E.

Uwaga! Gdy suma DMC auta i przyczepy przekracza 3.5 tony wymagany jest tzw. viaTOLL - do poruszania się po drogach z tym systemem poboru opłat.


Przewożenie ładunku ponadgabarytowego

Czy przewożony ładunek może wystawać poza obrys przyczepy? TAK!

Mówi o tym art. 61 Prawa o ruchu drogowym. 

W skrócie - ładunek może wystawać poza końcowe ramy przyczepy:

- na boki: po 23cm (maksymalnie może zajmować 2,55m szerokości drogi na przyczepach o szerokości do 2,55m),

- z tyłu: 2m,

- z przodu: 0,5m.

Uwaga! Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.

Ładunek wystający z przodu, po bokach i więcej niż 0,5m z tyłu powinien być odpowiednio oznaczony (szczegóły w ustawie). 

 

Oświetlenie przyczep oraz ich niezbędne wyposażenie:

Dziennik Ustaw Nr 32 z dnia 31 grudnia 2002.

UWAGA!

$ 12.1. Pojazd wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:

6) pozycyjne przednie - pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1.6m lub więcej,

14) światło cofania - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r.,

15) obrysowe przednie i tylne - pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2.1m,

16) pozycyjne boczne - pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6m (długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem).

 

viaTOLL

http://www.viatoll.pl 

http://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/mapa

mapa dynamiczna systemu viatoll (płatne drogi + punkty dystrybucji)

http://moto.wp.pl/kat,1035805,title,ViaTOLL-wszystko-o-systemie-oplat-za-drogi,wid,15325830,porada.html

http://moto.wp.pl/kat,55194,title,viaTOLL-platne-drogi-rujnuja-przewoznikow,wid,15494485,wiadomosc.html?ticaid=1106a9

 

Gdzie można zakupić, w okolicy Wypożyczalni, urządzenie viaBOX ? 

-  BP - Dąbrowskiego 543 (DK 92 - stara dwójka, za wyjazdem z Poznania, obok jeziora Kierskiego),  GPS 52,433830 16,801040

 

Informacja ze strony viatoll.pl - najczęściej zadawane pytania:

 Pojazd podlegający obowiązkowo opłatom elektronicznym – to pojazd samochodowy lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobus niezależnie od jego dopuszczalnej masy całkowitej. Do pojazdów tych zaliczają się w szczególności:

  • samochody ciężarowe (zarówno dwu-, jak i trzyosiowe) oraz samochody ciężarowe z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
  • autobusy z liczbą miejsc siedzących powyżej 9, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej;
  • ciągnik siodłowy oraz ciągnik siodłowy z naczepą i/lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
  • samochody osobowe z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony.
 Uwaga! Jeśli  w rubryce F.3 dowodu rejestracyjnego pojazdu (Dopuszczalna Masa Całkowita zespołu pojazdów) jest wpisana o wiele wyższa masa niż w F.2, a suma mas DMC przyczepy i pojazdu z rubryki F.2 nie przekracza 3.5 tony - nie potrzeba viaTOLL'a (informacja uzyskana na infolinii viatoll.pl).
 
Czy, gdy kierowca nie korzysta z płatnych dróg, jego auto powinno być wyposażone w urządzenie viaBOX ?

- nie ma nic takiego w ustawie z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych oraz ustawie z dnia 7 listopada 2008 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku; o tym, że każde auto powinno być wyposażone w urządzenie viaBOX (co czasami wmawiać mogą kierowcom podczas kontroli różne służby drogowe).
Jest tylko zapis, że korzystając z płatnych odcinków dróg (autostrady oraz wybrane drogi krajowe), kierowcy pojazdów (lub zespołu pojazdów) o DMC>3.5 tony, powinni uiszczać opłaty za przejazd. Na drogach wyposażonych w system viaTOLL uiszczamy opłaty instalując w pojazdach urządzenia viaBOX. W ustawie jest też zapis, że za brak urządzenia, podczas przejazdu po płatnej drodze, od 2 stycznia 2015 roku zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 500 złotych (auto osobowe o DMC nie przekraczającej 3.5t + przyczepa) albo 1500zł w pozostałych przypadkach (raz na dobę!, bramki posiadają system monitoringu).