Przepisy

Przepisy prawne dotyczące przyczep (ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-06-18)

 

Prawo jazdy

Art. 6 - kategorie praw jazdy - USTAWA z dnia 5 stycznia 2011r.

 

Rozdz. 2,

Art. 6.

1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

[...]

6) kategorii B:

  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,    

  b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

  c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna  

dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

  2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3.5t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

 Więcej także na Wikipedii.

 

Według powyższej ustawy, prawo jazdy kat. B uprawnia do jazdy z przyczepami pod warunkiem, że DMC samochodu (rubryka F.2 dowodu rejestracyjnego) nie jest niższe niż DMC przyczepy, a suma obu DMC nie przekracza 4.25 tony (gdy przyczepa lekka) lub nie przekracza 3.5 tony (gdy przyczepa ciężarowa);

oraz w dowodzie rejestracyjnym samochodu w rubrykach O.1/O.2 (z hamulcem najazdowym / bez hamulca) wpisano odpowiednio wysokie masy dla przyczep.

autolaweta DMC 3500 małe auto DMC 1375

przyczepa lekka DMC 750 (F.2), masa własna 280kg (G)

ładowność 750-280=470kg, 1 oś (L)

 Gdy suma DMC auta i przyczepy przekracza 4.25 tony (każda przyczepa) lub przekracza 3.5 tony (przyczepa ciężarowa)  wymagane jest prawo jazdy kategorii B+E.

Uwaga! Gdy suma DMC auta i przyczepy przekracza 3.5 tony wymagany jest tzw. e-TOLL (dawniej viaTOLL) - do poruszania się po drogach z tym systemem poboru opłat.


Przewożenie ładunku ponadgabarytowego

Czy przewożony ładunek może wystawać poza obrys przyczepy? TAK!

Mówi o tym art. 61 Prawa o ruchu drogowym. 

W skrócie - ładunek może wystawać poza końcowe ramy przyczepy:

- na boki: po 23cm (maksymalnie może zajmować 2,55m szerokości drogi na przyczepach o szerokości do 2,55m),

- z tyłu: 2m,

- z przodu: 0,5m.

Uwaga! Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.

Ładunek wystający z przodu, po bokach i więcej niż 0,5m z tyłu powinien być odpowiednio oznaczony (szczegóły w ustawie). 

 

Oświetlenie przyczep oraz ich niezbędne wyposażenie:

Dziennik Ustaw Nr 32 z dnia 31 grudnia 2002.

UWAGA!

$ 12.1. Pojazd wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:

6) pozycyjne przednie - pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1.6m lub więcej,

14) światło cofania - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r.,

15) obrysowe przednie i tylne - pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2.1m,

16) pozycyjne boczne - pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6m (długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem).

 

Uwaga! 

Od 1 października 2021 obowiązuje wyłącznie nowy system opłat dla zestawu pojazdów o masie całkowitej powyżej 3.5t, poruszających się po płatnych odcinkach dróg 

- e-TOLL

https://etoll.gov.pl/ciezarowe/

https://etoll.gov.pl/ciezarowe/kalkulator-trasy/siec-drog/